รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

นายเทียน กล่ำบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เป็นประธานรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ประจำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชร ศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2 ร่วมด้วยภาคีเครือข่ายคือผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา นางฐิตาภรณ์ ศุภสร ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า นายชัย บุญส่งศรีสกุล ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน นายจตุพร โรจนประดิษฐ์และนายณัฐวัฒน์ ภูวพัฒน์วีรกุล ร่วมเป็นเกียรติรับการประเมิน ในวันที่ 28 มีนาคม 2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *