ประกาศรายชื่อรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับมอบตัวดังนี้
1. เอกสาร 1 (งานทะเบียน) <<–คลิกเพื่อดาวน์โหลด
2. เอกสาร 2 (งานปกครอง) <<–คลิกเพื่อดาวน์โหลด

*** หลักฐานเอกสารในการมอบตัว ***
1) เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันรายงานตัวและมอบตัวดังนี้
1.1 ใบมอบตัว พร้อมกรอกรายละเอียด
1.2 ต้นฉบับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (ปพ.1) พร้อมสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ
1.3 สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ
1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นักเรียน บิดา มารดา (ผู้ปกครอง กรณีที่บิดามารดาไม่ได้มามอบตัว) อย่างละ 1 ฉบับ
1.5 สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา (ผู้ปกครอง กรณีที่บิดามารดาไม่ได้มามอบตัว) อย่างละ 1 ฉบับ
1.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 1 รูป (ติดใบมอบตัว )
2) เงินบำรุงการศึกษา
– จำนวนเงิน 3,200 บาท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *