เดือน: มิถุนายน 2024

พิธีเปิดการแสดงโครงการมหาดุริยางค์เยาวชนไทยร้อยดวงใจเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 256…