ผู้เขียน: webmaster

พิธีมอบเกียรติบัตร การประเมินห้องเรียน ห้องสำนักงาน ห้องศูนย์การเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ และพื้นที่รับผิดชอบ สะอาด น่าอยู่ รักษ์สิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566