อบรมการประชุมพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการขัดการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา

นางสิรินทร์ทิพย์ คชร

Read more

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน เข้าร่วมประเมิน และตรวจเยี่ยม ห้องเรียน ห้องสำนักงาน โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

นายธงชัย  อินทรพาณิช

Read more

“กิจกรรมแนะแนวสัญจร” แนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

วันพฤหัสบดี ที่ 25 ก

Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กล่าวต้อนรับนักเรียน ในการเปิดการเรียนการสอน (Onsite) 100%

นายธงชัย อินทรพาณิชย

Read more