อบรมการประชุมพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการขัดการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา

นางสิรินทร์ทิพย์ คชร

Read more

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน เข้าร่วมประเมิน และตรวจเยี่ยม ห้องเรียน ห้องสำนักงาน โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

นายธงชัย  อินทรพาณิช

Read more

ศึกษานิเทศก์ สพม.2 ให้กำลังใจ และติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ของคณะครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ในการเปิดเรียน (Onsite) 100%

นายธงชัย อินทรพาณิชย

Read more