ศึกษานิเทศก์ สพม.2 ให้กำลังใจ และติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ของคณะครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ในการเปิดเรียน (Onsite) 100%

นายธงชัย อินทรพาณิชย

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตห้วยขวาง มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่คณะผู้บริหารโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

นายพิเชษฐ  เสือเฒ่า

Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่ นายทศพล​ งามเสงี่ยม​ เทศกิจเขตห้วยขวาง​

นายธงชัย​ อินทรพาณิช

Read more