การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน“CPR” สำหรับนักเรียน โดยเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

นายธงชัย  อินทรพาณิช

Read more