พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายเทียน  กล่ำบุตร ผ

Read more