วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ได้รับความอนุเคราะห์ จากสำนักงานเขตห้วยขวางโดยได้นำทีมเจ้าหน้าที่ทำความความสะอาด บริเวณโดมเอนกประสงค์ อาคารเรียน และถนนรอบโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

ใส่ความเห็น