โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยนางสิรินทร์ทิพย์ คชรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ต้อนรับและดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน และได้มอบป้ายดูแลพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนแต่ละห้อง จัดโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ใส่ความเห็น