วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 นางสิรินทร์ทิพย์ คชรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬา ดาบไทย (สาธิต) ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” ณ โรงยิม โรงเรียนพยุหะพิทยาคม อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2566 ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

ผลการแข่งขัน 1.ประเภท ดาบสองมือ บุคคลหญิง ได้รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ อาจนิยม ชั้น ม.6/1 2. ประเภท ดาบสองมือ ทีมหญิง ได้รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงสุภัทรพร อ้นเป้า ชั้น ม.2/2 และ นางสาวจุฑามาศ อาจนิยม ชั้น ม.6/1 3.ประเภท กระบี่ บุคคลหญิง ได้รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ อาจนิยม ชั้น ม.6/14.ประเภท กระบี่ ทีมหญิง ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กหญิงสุภัทรพร อ้นเป้า ชั้น ม.2/2 และ นางสาวจุฑามาศ อาจนิยม ชั้น ม.6/1

ใส่ความเห็น