พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและพิธีปัจฉิมนิเทศ

นายโกศล  พละกลาง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและพิธีปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาภาคีเคือข่ายผู้บริหารคณะครูร่วมเป็นเกียรติในพิธีในวันที่ 31 มีนาคม 2อ560 ณ ห้องดอกแก้ว โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0053 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0054 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0055 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0056 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0057 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0058 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0059 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0060 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0061 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0062 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0063 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0064 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0065 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0066 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0067 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0068 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0069 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0070 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0071 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0072 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0073 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0074 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0075 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0076 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0077 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0078 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0079 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0080 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0081 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0082 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0083 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0084 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0085 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0086 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0087 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0088 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0089 การประเมินคุณภาพรร._๑๗๐๔๐๘_0090

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *