วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 โดยนางสิรินทร์ทิพย์ คชรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เข้าร่วมพิธีมอบเข็มกิตติคุณ และรับประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2566 จากนายวันมูหะมัด นอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฏร เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ

ใส่ความเห็น