วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ นำโดยนางอภิญญา ธนกรณัฐวัชร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทัศศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ เมืองเก่า จังหวัดอยุธยา วัดพุทไธศวรรย์ วัดไชยวัฒนารามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร และวัดมงคลบพิตร เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ เกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ถูกต้อง กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ใส่ความเห็น