วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 นำโดย นางสิรินทร์ทิพย์ คชรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติไทยณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์เกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ถูกต้อง กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ใส่ความเห็น