วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย” ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.มินตรา ลายสนิทเสรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วรารัตน์ ประทานวรปัญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช วัยรุ่นและครอบครัว เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 43 ท่าน และจัดการอบรม ณ ห้องประชุมดอกแก้ว โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

ใส่ความเห็น