วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ นำโดย ดร.มินตรา ลายสนิทเสรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ร่วมกับงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม “Welcome Back to School” เพื่อเป็นต้อนรับการกลับมาเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และสภานักเรียน ร่วมยืนต้อนรับนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีวงดนตรี ซึ่งฝึกซ้อมโดย จ่าสิบตรีสุธีระ เดชคำภู ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมเล่นดนตรีต้อนรับการกลับมาเรียนของนักเรียนในครั้งนี้อีกด้วย

ใส่ความเห็น