วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ นำโดย ดร. มินตรา ลายสนิทเสรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โอกาสนี้ยังร่วมแสดงความยินดีกับครูที่เกิดประจำเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคุณครูและบุคลากรทาง การศึกษาทุกท่าน โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุมดอกแก้ว โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

ใส่ความเห็น