วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ นำโดยว่าที่ร้อยตรีสมพร กรินทะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ และนางสาวชนิดาภา ปั้นงาม ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางพิณ นพกุลสถิตย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ มามอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

ใส่ความเห็น