วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ นำโดย นางสาวมินตรา ลายสนิทเสรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษา และพบครูที่ปรึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการเรียนของนักเรียน การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ฯลฯ โอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายเทียน กล่ำบุตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุมดอกแก้ว โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

ใส่ความเห็น