วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนรู้จักการใช้สิทธิและหน้าที่อย่างถูกต้อง ได้ฝึกความเป็นประชาธิปไตยเบื้องต้นจากประสบการณ์จริง ให้นักเรียนทุกคนรู้จักการใช้สิทธิและดำเนินการเลือกตั้งได้ถูกต้อง โดยจัดกิจกรรม ณ ลานโดมอเนกประสงค์ และบริเวณใต้อาคาร 4

ใส่ความเห็น