วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ได้เดินทางไปเยี่ยมค่ายและให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ที่เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ระหว่างวันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2567

ใส่ความเห็น