วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Language Through Cultures (วันตรุษจีน) นำโดย ดร.มินตรา ลายสนิทเสรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมแต่งกายธีมวันตรุษจีน ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน และมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง สู่การมีทักษะในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ

ใส่ความเห็น