วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.มินตรา ลายสนิทเสรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสมพร กรินทะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (องค์กรมหาชน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ โดยมวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียน และเป็นการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

ใส่ความเห็น