วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ได้รับเกียรติจากพันตำรวจตรีอนันต์ ประสงค์ใจ สารวัตรงานชุมชนสัมพันธ์ สถานีตํารวจนครบาลห้วยขวาง ให้ความรู้กับนักเรียน เรื่องยาเสพติด และกฎกระทรวงว่าด้วยการครอบครองยาเสพติด โดยจัดกิจกรรม ณ ลานโดมอเนกประสงค์

ใส่ความเห็น