วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.มินตรา ลายสนิทเสรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ มอบหมายให้ นางสาวน้ำฟ้า ขำประเสริฐ หัวหน้างานแนะแนว และ นางสาวชนิดาภา ปั้นงาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน จำนวน 5 คน เข้าจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น