ประกาศนโยบายมาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นายเทียน  กล่ำบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เป็นประธานในพิธีประกาศนโยบายมาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในวันสิ่งแวดล้อมโลกและปลูกต้นไม้ของโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ในวันที่ 5 มิถุนายน  2561  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0066 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0068 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0070 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0065 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0064 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0063 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0056 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0057 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0058 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0060 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0061 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0062 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0055 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0054 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0053 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0052 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0051 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0050 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0043 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0044 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0045 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0046 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0047 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0048 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0042 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0041 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0040 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0039 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0038 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0036 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0028 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0029 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0031 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0032 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0033 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0035 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0027 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0026 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0025 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0024 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0023 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0022 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0014 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0015 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0016 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0018 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0019 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0020 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0013 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0012 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0011 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0010 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0009 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0008 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0007 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0006 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0005 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0004 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0003 วันสิ่งแวดล้อมโลก_๑๘๐๖๐๕_0002

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *