เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2566 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ โดยนางสิรินทร์ทิพย์ คชรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินกิจกรรมจพ.ให้โอกาส เพื่อเสริมสร้างความมีวินัย และความรับผิดชอบให้กับนักเรียน นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ใส่ความเห็น