วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญร่วมกับงานแนะแนวและกลุ่มสาระการเรียนรู้ นำโดย
นางสาวน้ำฟ้า ขำประเสริฐ หัวหน้างานแนะแนว นางพัชรีย์ สิงหบุตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางสาวเพียงเพ็ชร ภูช่างทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนักเรียนจำนวน 2 คน ออกแนะแนวการศึกษาต่อและจัดกิจกรรมจันทร์หุ่นนิทรรศสัญจร ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 112 คน ณ โรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น