วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญร่วมกับงานแนะแนวและกลุ่มสาระการเรียนรู้ นำโดย นางอภิญญา ธนกรณัฐวัชร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวน้ำฟ้า ขำประเสริฐ หัวหน้างานแนะแนว นางสาวนภาพร สุทธิประภา นายศุภกิจ ศรีวงศ์ชัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวนิชารักษ์ อัศวชัยไพศาล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนักเรียนจำนวน 4 คน ออกแนะแนวการศึกษาต่อและจัดกิจกรรมจันทร์หุ่นนิทรรศสัญจร ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 56 คน ณ โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก

ใส่ความเห็น