วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญร่วมกับงานแนะแนวและกลุ่มสาระการเรียนรู้ นำโดย นางสิรินทร์ทิพย์ คชรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญนางอภิญญา ธนกรณัฐวัชร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวน้ำฟ้า ขำประเสริฐ หัวหน้างานแนะแนว นางสาวนภาพร สุทธิประภา ครูผู้ดูแลกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ นางสาวนิชารักษ์ อัศวชัยไพศาล ครูผู้ดูแลกลุ่มการเรียนภาษาเพื่อธุรกิจ นางสาวศรัญญา เชื้อเมืองพาน ครูผู้ดูแลกลุ่มการเรียนธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นายสุรพล สิทธิศรชัย ครูผู้ดูแลกลุ่มการเรียนศึกษาศาสตร์-รัฐศาสตร์ และนักเรียนจำนวน 8 คน ออกแนะแนวการศึกษาต่อและจัดกิจกรรมจันทร์หุ่นนิทรรศสัญจร ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 109 คน ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น