วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญร่วมกับงานแนะแนวและกลุ่มสาระการเรียนรู้ นำโดย
นางสิรินทร์ทิพย์ คชรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ นางอภิญญา ธนกรณัฐวัชร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวน้ำฟ้า ขำประเสริฐ หัวหน้างานแนะแนว นางสาวชนิดาภา ปั้นงาม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จ่าสิบตรีสุธีระ เดชคำภู ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และนักเรียนจำนวน 6 คน ออกแนะแนวการศึกษาต่อและจัดกิจกรรมจันทร์หุ่นนิทรรศสัญจร ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 61 คน ณ โรงเรียนคลองทรงกระเทียม สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น