วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญร่วมกับงานแนะแนวและกลุ่มสาระการเรียนรู้ นำโดย
นางอภิญญา ธนกรณัฐวัชร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวน้ำฟ้า ขำประเสริฐ หัวหน้างานแนะแนว และนักเรียนจำนวน 4 คน ออกแนะแนวการศึกษาต่อและจัดกิจกรรมจันทร์หุ่นนิทรรศสัญจร ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 21 คน ณ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น