วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ นำโดย นางสิรินทร์ทิพย์ คชรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ผู้บริหาร และคณะครู จัดกิจกรรมกราบครูเชิดชูคนดี เพื่อเป็นการแสดงความรักของนักเรียนที่มีต่อครูที่ปรึกษาตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษาที่ดูแลกันมา นอกจานนี้ประธานในพิธียังให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ทำความดีในด้านต่าง ๆ รวมถึงมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และนักเรียนดีแต่ขาดแคลนอีกด้วย โดยจัดกิจกรรม ณ ลานโดมอเนกประสงค์

ใส่ความเห็น