วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน นำโดยนางสิรินทร์ทิพย์ คชรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร และคณะครู จัดกิจกรรมน้องยินดี พี่ปรีดา เนื่องในวันปัจฉิม เพื่อเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจัดกิจกรรม ณ ลานโดมอเนกประสงค์ และบริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียน

ใส่ความเห็น