วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญจัดกิจกรรมตามโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย นางสิรินทร์ทิพย์ คชรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ นางอภิญญา ธนกรณัฐวัชร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้จัดกิจกรรมธารน้ำใจโรงเรียนพี่ สานสัมพันธ์โรงเรียนน้องให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น