– คำสั่งกลุ่มบริหารบุคคล

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตจัดทำโครงงานคุณธรรม(กำหนดส่งวันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560)

img_newคำสั่งที่ ๑๖๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

คำสั่งที่ ๑๕๒/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการครูระดับชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

คำสั่งที่ ๑๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับโรงเรียน ระดับชั้นเรียนและอนุกรรมการระดับห้องเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐   (เพิ่มเติม)คำสั่งที่ ๑๔๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน หล่อเทียนจำนำพรรษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
คำสั่งที่ ๑๔๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

คำสั่งที่ ๑๔๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน หล่อเทียนจำนำพรรษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐depositphotos_15753517-stock-photo-pushpinประกาศโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

depositphotos_15753517-stock-photo-pushpinคำสั่งที่ ๑๓๙/๒๕๖๐ เรื่องเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 depositphotos_15753517-stock-photo-pushpinคำสั่งที่ ๑๓๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๐ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”
depositphotos_15753517-stock-photo-pushpin
คำสั่งที่ ๑๐๕/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
depositphotos_15753517-stock-photo-pushpin
คำสั่งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญที่ 112/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกรจัดกิจกรรม ปรับตัว ปรับใจ ก้าวไปสู่ความดี ปีการศึกษา 2560