– คำสั่งกลุ่มบริหารบุคคล

img_newแนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการเเละการแต่งกาย

img_newคำสั่งที่ ๑๙๙/๒๕๖๐ เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ รอบ ๒ Classroom Meeting ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

img_new   คำสั่งที่ ๑๙๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดงาน “ดอกแก้วงามมีคุณค่า มุทิตาศรัทธากตัญญู ๒๕๖๐” (พิธีอำลานักเรียน)

img_new คำสั่งที่ ๑๘๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

img_newคำสั่งที่ ๑๘๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๖ Classroom Meeting “วันพบผู้ปกครอง” ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖

img_newคำสั่งที่ ๑๘๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) และคำสั่งที่ ๑๘๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

depositphotos_15753517-stock-photo-pushpinแบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตจัดทำโครงงานคุณธรรม(กำหนดส่งวันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560)

depositphotos_15753517-stock-photo-pushpinคำสั่งที่ ๑๖๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

depositphotos_15753517-stock-photo-pushpinคำสั่งที่ ๑๕๒/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการครูระดับชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

depositphotos_15753517-stock-photo-pushpinคำสั่งที่ ๑๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับโรงเรียน ระดับชั้นเรียนและอนุกรรมการระดับห้องเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐   (เพิ่มเติม)
depositphotos_15753517-stock-photo-pushpinคำสั่งที่ ๑๔๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน หล่อเทียนจำนำพรรษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
depositphotos_15753517-stock-photo-pushpinคำสั่งที่ ๑๔๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

depositphotos_15753517-stock-photo-pushpinคำสั่งที่ ๑๔๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน หล่อเทียนจำนำพรรษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐depositphotos_15753517-stock-photo-pushpinประกาศโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

depositphotos_15753517-stock-photo-pushpinคำสั่งที่ ๑๓๙/๒๕๖๐ เรื่องเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 depositphotos_15753517-stock-photo-pushpinคำสั่งที่ ๑๓๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๐ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”
depositphotos_15753517-stock-photo-pushpin
คำสั่งที่ ๑๐๕/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
depositphotos_15753517-stock-photo-pushpin
คำสั่งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญที่ 112/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกรจัดกิจกรรม ปรับตัว ปรับใจ ก้าวไปสู่ความดี ปีการศึกษา 2560