โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

เลขที่ 568 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-2772653 โทรสาร 02-2762809

pai02

แผนที่การเดินทาง