เดือน: สิงหาคม 2023

ยินดีต้อนรับ คุณครูรุ่งอรุณ เปริน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องในโอกาสบรรจุแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ

ยินดีต้อนรับ คุณครูกรพิสุทธิ์ กันทเสน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เนื่องในโอกาสบรรจุแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก คหกรรมศาสตร์