วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ดร.มินตรา ลายสนิทเสรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ พร้อมทั้ง งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญ ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 90 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศารตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พรมฉลวย อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาสังคม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เป็นผู้ให้ความรู้ ณ ประชุมห้องดอกแก้ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *