นางสาวจารุพันธ์ สิงห์เดช ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวิดีทัศน์สั้น เรื่อง การสร้าง Soft Power โดยใช้เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชน สู่ความเป็นตัวตนคนไทย ในวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ได้มีการบรรยายในหัวข้อ “สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์” จากนั้นมีการรวมกลุ่มเพื่อค้นหาแนวทางการส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความเป็นตัวตนคนไทย ตามแนวคิด Soft Power และในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ได้มีการบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการสื่อสารและการนำเสนอ รวมถึงมีการแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อวิดีทัศน์สั้น ซึ่งนักเรียนได้รับทั้งความรู้และเทคนิคการทำวิดีโอสั้น เพื่อนำไปปฏิบัติจริง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *